Gotowe spółki Kraków

Numer REGON spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer REGON spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to kolejny, oprócz NIP-u oraz numeru KRS potrzebny jednostce kod, nadawany podczas rozpoczynania działalności gospodarczej.

Numer REGON spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostaje nadany przez Urząd Statystyczny. Jego zadaniem jest identyfikacja podmiotu gospodarczego w Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej, ponieważ rejestr ten stanowi bazę informacji o właśnie tych podmiotach.

Numer ten składać się może z dziewięciu lub czternastu cyfr. Długość tego kodu jest zależna od tego czy spółka z o.o. posiada siedziby w różnych województwach. Jeżeli tak, to jednostki lokalne otrzymują REGON czternastocyfrowy, którego pierwsze dziewięć cyfr stanowią kod jednostki macierzystej.

REGON (dziewięciocyfrowy) tworzą: 2 pierwsze cyfry stanowiące oznaczenie województwa: kolejne 6 – będące numer seryjnym oraz cyfra kontrolna, tworzona według ściśle określonego algorytmu.

Uzyskanie tych wszystkich numerów przez spółkę z o.o. jest bardzo ważne, gdyż prowadząc działalność na co dzień posługuje się nimi.