Gotowe spółki Kraków

Numer NIP spółki z o.o.

Nawet pomimo nie posiadania numeru REGON, spółka może się zarejestrować w KRS. Należy jednak pamiętać, że z chwilą nadania trzeba zgłosić ten numer właśnie do KRS (na odpowiednim formularzu).

Jeżeli posiada się już numer REGON, to można starać się o nadanie NIP. Co prawda, by rozpocząć działalność nie jest on potrzebny, ale trzeba pamiętać, by uzyskać ten numer, przed dniem, w którym obowiązkowo trzeba złożyć deklaracje podatkowe lub wystawić faktury VAT.

Co zawiera zgłoszenie identyfikacyjne podatników nie będących osobami fizycznymi?:
– pełną i skróconą nazwę (firmę)
– adres siedziby
– numer REGON
– formę organizacyjno-prawną
– wykaz rachunków bankowych
– przedmiot wykonywanej działalności
– dane dotyczące wspólników

Osoby fizyczne, które rozpoczynają działalność gospodarczą, a nie mają NIP, składają zgłoszenie identyfikacyjne w ramach wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Odpowiednie dane przesyłane są przez CEIDG do Urzędu Skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę. (najpóźniej w dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu).