Gotowe spółki Kraków

Nazwa dla spółki z o.o.

Osoby decydujące się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stają przed problemem dotyczącym wyboru nazwy swojej spółki. Kwestia ta jest niezwykle istotna. Istnieje kilka reguł jakimi należy się kierować wybierając firmę spółki.

Po pierwsze, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych w nazwie spółki z o.o. obowiązkowo musi zostać określona jej forma prawna. Oznacza to, że w każdej nazwie musi znaleźć się dopisek “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, “spółka z o.o.” bądź “sp. z o.o.”.

Nazwa firmy powinna znacząco odróżniać się od firm innych przedsiębiorstw działających na tym samym rynku. Nie może ona także wprowadzać w błąd w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, miejsca prowadzenia działalności oraz źródeł zaopatrzenia.

W nazwie spółki z o.o. nie możemy także zamieścić następujących fraz:
– bank na oznaczenie działalności finansowej bądź pokrewnej,
– kasa – jak wyżej,
– towarzystwo ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeń i restrukturyzacji,
– organizacja odzysku.

Kwestia wyboru nazwy spółki jest bardzo ważna, a złe jej dobranie wydłuża proces rejestracyjny. Może ono również skutkować odpowiedzialnością karną i odszkodowawczą z tytułu nieuczciwej konkurencji.