Gotowe spółki Kraków

Minimalny kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najchętniej wybieranych form prawnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy często decydują się na prowadzenie firmy w tej formie, gdyż jest to bardzo korzystne.

Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, działa na zasadach Kodeksu Spółek Handlowych. Posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są zgromadzenie wspólników, zarząd spółki oraz rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Działalność w tej formie może zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami.

Wspólnicy przed założeniem spółki zobowiązani są do pokrycia kapitału zakładowego. Minimalna wysokość tego kapitału wynosi 5 000 złotych i może być wniesiona w formie pieniężnej lub aportu. Kapitał zakładowy nie ma górnej granicy. Jego wysokość określana jest w umowie spółki. Minimalna wartość jednego wkładu, składającego się na kapitał zakładowy wynosi 50 złotych.

Środki wniesione do spółki na pokrycie kapitału zakładowego, nie muszą pozostać w niej na stałe. Mogą być wykorzystane zgodnie z celem działalności.