Gotowe spółki Kraków

Minimalny kapitał prostej spółki akcyjnej

Przy zakładaniu prostej spółki akcyjnej konieczne będzie określenie tzw. kapitału akcyjnego, który musi być pokryty wkładami wnoszonymi przez akcjonariuszy, które mogą być pieniężne lub niepieniężne. Minimalna kwota kapitału akcyjnego wynosić ma 1 złoty.

Kapitał akcyjny ma więc służyć jedynie wyposażeniu prostej spółki akcyjnej w podstawowe składniki majątku, które mają dać jej możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wkłady na pokrycie kapitału akcyjnego powinny być do spółki wniesione w terminie do 3 lat od dnia zarejestrowania jej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, przy czym do powstania prostej spółki akcyjnej wymagane jest, aby pokryć kapitał akcyjny co najmniej w wysokości 1 złotego.

Termin wniesienia tych wkładów określa umowa spółki, albo może zawierać upoważnienie do określenia tych terminów uchwałą akcjonariuszy.