Gotowe spółki Kraków

Kto może zgłosić zmianę danych spółki do KRS

Każda jednostka gospodarcza która prowadzi działalność, w przypadku zmian odnośnie siedziby, adresu, prezesa czy zarządu spółki zobowiązana jest dokonać aktualizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dane w KRS powinny być w pełni wiarygodne i odzwierciedlać prawdziwy stan podmiotu wpisanego w rejestr przedsiębiorców. Nasuwa się, więc pytanie kto może zgłosić zmianę do Krajowego Rejestru Sądowego odnośnie danych spółki i jakie wnioski należy sporządzić? W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązek wypełnienia tych formalności leży w kompetencjach wspólników, którzy zobowiązani są sporządzić wniosek KRS – Z3. Jeżeli zmiana dotyczy adresu, w dokumencie KRS – Z3 należy podać między innymi nowy adres przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy, którzy nie dokonali aktualizacji danych spółki w KRS pociągnięci zostać mogą do odpowiedzialności.

Jeżeli wspólnicy nie są w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków mogą skorzystać z pomocy firmy zewnętrznej, która zajmuje się tymi czynnościami działając w ich imieniu.