Gotowe spółki Kraków

Księgowość w spółce z o.o.

Prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Wybór metody, w której będzie się ją prowadzić nie zawsze jest w pełni zależny od przedsiębiorcy. Dobry przykładem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w której zawsze musi być prowadzona pełna księgowość. Często obowiązek ten zalicza się do wad tej formy, jednak jej prowadzenie ma też swoje zalety. Można do nich zaliczyć bieżący monitoring stanu finansowego spółki oraz możliwość dostosowania polityki rachunkowości do specyfiki przedsiębiorstwa.

Księgowość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi się za pomocą ksiąg rachunkowych. Składają się one z następujących elementów:
– dziennika,
– konta księgi głównej,
– konta ksiąg pomocniczych,
– zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont księgi pomocniczej,
– wykazu składników aktywów i pasywów.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie jest trudnym zadaniem. Osoba się tym zajmująca musi posiadać dużą wiedzę z tego tematu. Dobrze jest jeżeli ma też doświadczenie w tej dziedzinie. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych form w których obowiązkowo prowadzi się pełną księgowość, warto zdecydować się na skorzystanie z usług biura rachunkowego.