Gotowe spółki Kraków

Koszty rejestracji firmy

Koszty rejestracji firmy zależą w większości od wybranej przez nas formy. Do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej nie potrzeba dużo kapitału. Jednak prowadzenie biznesu w takich formach nie ma wiele zalet.

Lepsza formą prowadzenia działalności jest spółka, ponieważ umożliwia połączenia osób, ich kapitałów i doświadczenia, w celu prowadzenia działalności. Koszty założenia spółek zależne są od rodzaju jaki się wybrało. Wydatki ponoszone przy zakładaniu spółek handlowych wiążą się z pokryciem opłat za sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego. Wysokość taksy notarialnej zależna jest od kapitału jaki firma musi zebrać. Najmniejszy minimalny kapitał posiada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wpis spółki do Rejestru Przedsiębiorców wiąże się z opłatami za wpis i ogłoszenie tego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kolejne etapy założenia przedsiębiorstwa generują koszty. Nadanie NIP czy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych to kolejne opłaty jakie nowy przedsiębiorca musi pokryć.