Gotowe spółki Kraków

Komandytariusz w spółce komandytowej

W spółce komandytowej wyróżniane są dwa typy wspólników: komplementariusze i komandytariusze. Jest to charakterystyczna cecha tej spółki.

Komandytariusze w spółce komandytowej posiadają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania firmy. Górną granicę odpowiedzialności wyznacza kwota komandytowa, której wielkość jest zapisana w umowie tej spółki. Dla tego wspólnika lub wspólników sytuacja ta stanowi spore udogodnienie. Może on wykorzystać swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie w spółce, a dzięki temu wpłynąć na jej lepsze wyniki. Udział w spółce gwarantuje jej udział w zyskach, do których wypracowania się przyczyniła.

Forma spółki komandytowej jest również dogodna dla komplementariuszy. Dzięki pozyskaniu osób takich jak komandytariusze, komplementariusze czyli pozostali wspólnicy mogą liczyć na pomoc w prowadzeniu działalności i mieć nadzieję na to, że ich biznes osiągnie sukces.

Założenie spółki komandytowej nie należy do najtrudniejszych ani też do najłatwiejszych. Chcąc prowadzić taką formę działalności gospodarczej, warto zdecydować się na zakup gotowej spółki komandytowej.