Gotowe spółki Kraków

Kaucja rejestracyjna VAT w 2017

Od nowego roku obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące rejestracji podmiotów w rejestrze VAT. Wprowadzone zostaną istotne zmiany, które warto znać.

Jedną z nich jest kaucja rejestracyjna. Jej opłata będzie warunkiem rejestracji podmiotu w rejestrze VAT. Wpłacić ją będą musiały podmioty, co do których istnieje ryzyko wystąpienia zaległości podatkowych. Ryzyko będzie badane przez naczelnika Urzędu Skarbowego. Także ten organ będzie odpowiedzialny za pobieranie kaucji oraz za ustalenie jej wysokości. Kaucja ma mieć charakter zabezpieczający. Będzie wykorzystywana w przypadku wystąpienia zaległości, na ich pokrycie. Zwrócona zostanie podatnikowi po roku w całości bądź części.

Zmiana przepisów dotyczących rejestracji podmiotów w rejestrze VAT ma na celu lepszą ich weryfikację. Coraz częściej zdarzały się oszustwa podatkowe dlatego zdaniem ministra finansów zmiana przepisów jest konieczna.

Zachęcamy do zakładania firmy jeszcze w 2016 roku, przed zmianą przepisów. W ten sposób można uniknąć płacenia kaucji oraz nie martwić się czy spółka dostanie pozytywną, czy też negatywną odpowiedź.