Gotowe spółki Kraków

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Każda spółka handlowa posiada swój kapitał, który przeznacza na tworzenie swojego majątku z którego wypracowuje zyski. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wyróżnia się dwa rodzaje kapitałów podstawowy (zakładowy) zwany też udziałowym. Drugim rodzajem jest kapitał pomocniczy, służący do pokrycia ewentualnych strat

Kapitał zakładowy w spółce z o.o. musi zgodnie z prawem zawartym w Kodeksie Spółek Handlowych wynosić co najmniej 5000 złotych. Jest to najniższy wymagany kapitał wśród wszystkich spółek handlowych. Pochodzi z wyemitowanych przez spółkę udziałów. Jego wysokość wpływa na wielkość taksy notarialnej jaką trzeba ponieść w czasie zakładania tej formy działalności gospodarczej.

Kapitał zakładowy należy zebrać jeszcze przed dokonaniem rejestracji w tradycyjny sposób w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli natomiast rejestracja dokonywana jest przez Internet, kapitał ten trzeba zebrać w ciągu 7 dni od dokonania rejestracji i tylko w formie pieniężnej.