Gotowe spółki Kraków

Kapitał zakładowy w Prostej Spółce Akcyjnej

Do założenia Prostej Spółki Akcyjnej wystarczy 1 zł kapitału. Zatem P.S.A. będzie mógł otworzyć praktycznie każdy bez potrzeby posiadania wysokiego kapitału. Ciekawa będzie również możliwość wkładu niepieniężnego.

Wkładem pieniężnym łatwo jest dysponować i nie da się obniżyć wartości wkładu. Zwiększa to bezpieczeństwo członków organu zarządczego. Możliwe jest w takim przypadku założenie spółki przez Internet, co wiąże się z obniżką kosztów.

Wkładem niepieniężnym w spółce będzie mogło być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy. Zatem akcjonariuszem będzie mogła zostać osoba, która wnosi do spółki wyłącznie wiedzę i pracę.

Dodatkowym atutem jest brak konieczności ujawniania kapitału akcyjnego w umowie spółki. Konsekwencją tego będzie o wiele szybszy obrót akcjami i wypłata pieniędzy, a także wycena akcji. Nie będzie trzeba zmieniać umowy spółki, aby podnieść kapitał akcyjny.