Gotowe spółki Kraków

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo dobrym wyborem, gdyż jej właściciele mają ograniczoną odpowiedzialność majątkową do wysokości wniesionych udziałów.

Jednak nie zawsze chce się i może prowadzić wspólnie z kimś firmę. Dlatego zamiast rejestrować się jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i odpowiadać całym swoim majątkiem za ewentualne zobowiązania, warto wybrać tę formę czyli spółkę z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być prowadzona tylko przez jedną osobę. Jest to wtedy jednoosobowa spółka z o.o. Posiadaczem wszystkich udziałów jest jedna osoba – właściciel. Jest to lepsze rozwiązanie od opisanego poprzednio, ponieważ chroni właściciela przed ewentualną utratą całego majątku.

Problemem może być nieco skomplikowany i czasochłonny proces rejestracji takiego przedsiębiorstwa. Warto więc przy jego zakładaniu, zdecydować się zlecenie jego założenia wyspecjalizowanym firmą lub zakupić gotową już spółkę z o.o.