Gotowe spółki Kraków

Jednoosobowa spółka z o.o.

W obecnych czasach na rynku funkcjonuje wiele form prowadzenia działalności gospodarczej. Kodeks Spółek Handlowych dopuszcza także prowadzenie jednoosobowej działalności, dobrym przykładem może być jednoosobowa spółka z o.o..

Podobnie jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającej wielu wspólników, tak i tutaj odpowiedzialność wspólnika ograniczona jest tylko do wysokości kapitału zakładowego. Dzięki takiej możliwości, właściciel nie musi odpowiadać swoim całym majątkiem, bo za zobowiązania spółki odpowiada ona sama (własny kapitał). Dodatkowym atutem, jaki niesie za sobą jednoosobowa spółka z o.o. są stosunkowo nieduże koszty założenia, uzależnione są od wysokości kapitału zakładowego, który na chwile obecną wynosi 5 000 zł.

Jednoosobowa spółka z o.o. może zostać założona zarówno przez samego przedsiębiorcę, jak i przez podmioty oferujące pomoc w zakładaniu spółek. Warto skorzystać z ich usług, w przypadku nie posiadania odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia związanego Z rejestracją spółek. Jeżeli zależy nam na czasie i chcemy, zby cały proces rejestracji przebiegł sprawnie, powinnyśmy skorzystać z “zewnętrznej pomocy”, jaką oferują różnego rodzaju biura, kancelarie czy pojedyncze podmioty.