Gotowe spółki Kraków

Jednoosobowa dzialalność gospodarcza zakładanie

Jednoosobowa działalność gospodarcza to w Polsce jedna z najpopularniejszych form prawnych działalności. Jest ona łatwa w prowadzeniu, stąd cieszy się dużym zainteresowaniem. Na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej najczęściej decydują się osoby, które zakładają swoją pierwszą firmę. Jednoosobowa działalność gospodarcza, jak wskazuje nazwa może być założona wyłącznie przez jedną osobę, która za zobowiązania powstałe podczas trwania działalności odpowiada całym swoim majątkiem. Nazwa jednoosobowej działalności zazwyczaj składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest zawsze obowiązkowa – jest to imię i nazwisko przedsiębiorcy. Drugą częścią nazwy może być jakieś słowo lub określenie, tego czym zajmuje się działalność. Po śmierci tej osoby nie ma możliwości kontynuowania działalności przez inną osobę.

Osoba, która zdecydowała się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest zobowiązania do posiadania określonej wysokości kapitału, jak ma to miejsce w przypadku innych form prawnych.