Gotowe spółki Kraków

Jak zamknąć spółkę?

Przedsiębiorcy często zastanawiają się jak zamknąć spółkę? Jest tylko jeden sposób, aby przeprowadzić to dobrze i zgodnie z prawem. Wymaga on powołania likwidatorów, który sporządzają bilans otwarcia likwidacji spółki. Kolejnym krokiem jest złożenie uchwały do sądu rejestrowego, w ciągu maksymalnie 7 dni od jej podjęcia. Uchwała ta składana jest jako załącznik do formularza KRS-Z61. Ważne jest, aby z tym dokumentem złożyć też inne: formularz KRS-ZR (o zmianę wpisu w KRS), KRS-ZK (o zmianę danych w KRS), KRS-ZL (jeśli w spółce był powołany prokurent, aby go wykreślić).

W procesie likwidacji spółki z o.o. nadrzędną sprawą jest spłata zadłużenia wobec wierzycieli spółki, którzy zgłosili się w podanym terminie oraz podział jej majątku.

Podział majątku spółki z o.o. odbywa się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki z o.o. i wezwaniu wierzycieli. Czynność ta jest możliwa, gdy dokonano wszystkich wierzytelności. Majątek ten dzielony jest pośród wspólników spółki z o.o. adekwatnie do wniesionych przez nich wkładów.