Gotowe spółki Kraków

Jak wygląda założenie spółki z o.o.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna się od spisanie umowy pomiędzy wspólnikami. Dokument ten musi być spisany w postaci aktu notarialnego. Związku z tym należy udać się do notariusza. Gotowa umowa spółki umożliwia dalszy etap zakładania przedsiębiorstwa, którym jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sadowym. dokonuje się jej przez złożenie wniosku o wpis do Rejestru,

Przedsiębiorców wraz z niezbędnymi załącznikami oraz odpisem z aktu notarialnego umowy. Należy również dokonać uiszczenia opłat za wpis i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po tym etapie spółka otrzymuje osobowość prawną i może zacząć prowadzić działalność gospodarczą.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można zlecić wyspecjalizowanym w tym firmą, takim jak my. Stanowi to dogodne rozwiązanie dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Czas który zabiera proces zakładania spółki można lepiej wykorzystać wychodząc w biznes. Zainteresowanych przedstawionym rozwiązaniem zachęcamy do współpracy z nasza firmą.