Gotowe spółki Kraków

Jak się zawiesza spółkę?

Każdemu przedsiębiorcy może zdarzyć się sytuacja, gdy zacznie rozważać ewentualne zaprzestanie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. W tym wypadku warto rozważyć zamiast likwidacji działalności jej zawieszenie. Może to okazać się korzystnym rozwiązaniem, które pozwoli przetrwać ciężki okres.

Zgodnie z ustawą przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczy na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Należy zaznaczyć, że zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie, czy o dzieło nie stanowi przeszkody w zaprzestaniu prowadzenia działalności.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z działalności gospodarczej. W tym czasie będzie jednak mógł m.in.: wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów; przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, a także będzie miał prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych.