Gotowe spółki Kraków

Ile kodów PKD wybrać dla spółki?

Rejestracja spółki wymaga jasnego określenia zakresu działalności firmy. Przedsiębiorcy zobowiązani są do określenia właściwego kodu PKD – Polska Klasyfikacja Działalności. Kod podaje się podczas zakładania firmy w celach statystycznych.

PKD ma strukturę wielopoziomową – od ogólnych sekcji, jak rolnictwo, budownictwo, transport, handel hurtowy, do najbardziej szczegółowych podklas.

Ile kodów PKD wybrać dla spółki? Podczas rejestracji spółki z Krajowym Rejestrze Sądowym można wybrać maksymalnie 10 kodów PKD.

Właściwe określenie kodu jest niezbędne już w momencie składania wniosku o rejestrację firmy.

Określenie kodów PKD we wniosku o wpis do KRS jest podstawą do nadania numeru REGON przez Urząd Statystyczny.

Od wielu lat oferujemy kompleksową pomoc w zakresie zakładania spółek. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu dopełniamy wszystkie formalności w imieniu Klienta. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do podjęcia współpracy z naszym biurem. Solidna i profesjonalna rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością!