Gotowe spółki Kraków

Gotowe spółki z o.o. dla obcokrajowców

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najczęściej wybierana forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Na popularność tego podmiotu wpływa przede wszystkim niewielki kapitał zakładowy. Sprawia on, że spółkę założyć mogą nawet osoby, które nie dysponują zbyt dużymi środkami finansowymi.
Dodatkowym atutem spółki z o.o. jest fakt iż może być założona w każdym celu prawnie dopuszczalnym przez niemal każdego. Wyjątek stanowi wyłącznie inna jednoosobowa spółka z o.o. W przypadku gdy dany podmiot popadnie w długi wszelkie należności będą regulowane wyłącznie z majątku spółki, dzięki czemu mienie wspólników pozostanie bezpieczne.
Niestety rejestracja spółki z o.o. jest długa i problematyczna. Sprawia trudności zarówno polskim obywatelom, jak i potencjalnym przedsiębiorcom z zagranicy. Kupując gotową spółkę możesz w pełni ograniczyć te niedogodności. Twoim jedynym obowiązkiem będzie złożenie podpisu na umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego. Co ważne musi odbyć się to pod nadzorem notariusza, a w przypadku obcokrajowców również tłumacza przysięgłego.