Gotowe spółki Kraków

Gotowe spółki dla obcokrajowców

Rejestracja spółki to proces długi i problematyczny. Mają z nim problem nawet polscy obywatele, nie wspominając już o cudzoziemcach.

Nie wszyscy obcokrajowcy mają uprawnienia do zakładania spółek na równych prawach z Polakami. Część praw dla niektórych z nich jest znacznie ograniczona. Mając na uwadze, że osoby te bardzo często mają trudności ze zrozumieniem polskiej mowy, a co dopiero z zawiłymi przepisami prawnymi, nasza firma oferuje sprzedaż gotowych spółek dla obcokrajowców. Oferowane przez nas podmioty to nowe spółki, przygotowane do natychmiastowego rozpoczęcia działalności.

Posiadają numer NIP, VAT, REGON i KRS, które potwierdzają wpisy do poszczególnych instytucji. Dysponują też całą niezbędną dokumentacją oraz kapitałem zakładowym. Aby nabyć wyżej przedstawione podmioty, należy jedynie opłacić daną usługę, a następnie podpisać umowę spółki. Nader istotny jest fakt, że musi być ona sporządzona w postaci aktu notarialnego w języku urzędowym. W przypadku braku znajomości przez nabywcę języka polskiego, niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.