Gotowe spółki Kraków

Formy prowadzenia działalności w Polsce

Działalność gospodarczą w Polsce można prowadzić w różnych formach. Przedstawiają się one następująco:

1.jednoosobowa działalność gospodarcza,
2.spółka cywilna,
3.spółki handlowe – osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) oraz kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna),
4.spółdzielnie.

Najbardziej opłacalną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka. Pozwala ona na połączenie się osób i ich kapitałów w celu osiągnięcie zysku. Przed wyborem którejkolwiek formy należy poznać jej wady i zalety oraz ocenić czy jest odpowiednia do prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej.

Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej wpływa na sposób w jaki będzie się dokonywać procesu rejestracji firmy. Zakładanie spółek kapitałowych jest trudniejsze od spółek cywilnych. Jednak posiadają one pewne cechy, dla których warto je wybrać. Aby uniknąć skomplikowanego i czasochłonne procesu rejestracji, warto zdecydować się na zakup gotowych spółek lub zlecić ich założenie wyspecjalizowanym firmą.