Gotowe spółki Kraków

Formy prawne spółki

Przed założeniem własnej firmy trzeba zastanowić się jaką formę prawną wybrać, tak aby była dopasowana do profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

W Polsce możliwe jest założenie siedmiu rodzajów spółek. Spółka cywilna działa w oparciu o przepisu Kodeksu Cywilnego. Natomiast spółki handlowe regulowane są przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Do spółek handlowych należą spółki osobowe oraz spółki kapitałowe.
1. Spółki osobowe:
– spółka jawna,
– spółka partnerska,
– spółka komandytowa,
– spółka komandytowo-akcyjna.

2. Spółki kapitałowe:
– spółka akcyjna,
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Formy prawne spółek różnią się od siebie. Spółki kapitałowe najczęściej wykorzystywane są do prowadzenia dużych firm. Cechuje je również ograniczona odpowiedzialność wspólników lub akcjonariuszy za zobowiązania spółki oraz konieczność wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. W spółkach osobowych i spółce cywilnej wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem.

Chcesz założyć spółkę? Skorzystaj z pomocy oferowanej przez naszą firmę.