Gotowe spółki Kraków

Formularze do rejestracji spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. Jej założenie wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i przebiega w kilku etapach. Oprócz zawarcia umowy, należy wnieść wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego; powołać zarząd, ewentualnie radę nadzorczą i komisję rewizyjną.

Podobnie jak każda spółka prawa handlowego, tak i sp. z o.o. musi zostać wpisana do rejestru. W celu rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym trzeba złożyć kilka formularzy. Należą do
nich formularze:
– KRS-W3 (wniosek o rejestrację spółki)
– KRS-WE (dane wspólników spółki)
– KRS-WM (określenie przedmiotu działalności spółki)
– KRS-WK (dane dotyczące organów spółki)

Warto pamiętać, że konkretne liczba formularzy, które trzeba złożyć zależy od treści podlegającej rejestracji. W przypadku, gdy w spółce powoła się prokurentów, wtedy do wniosku dołączyć należy formularz KRS-WL.

Jak widać, by zarejestrować spółkę, konieczne jest złożenie niezbędnych dokumentów w różnych urzędach. Wymaga to wiedzy i umiejętności orientowania się w obowiązujących przepisach. W przypadku procesu rejestracji warto korzystać z pomocy fachowców. Nasza firma zajmuje się pomocą przedsiębiorcom miedzy innymi właśnie w takich sytuacjach. Potrzebujesz więcej informacji lub naszej pomocy? Zadzwoń do naszych ekspertów i podejmij współpracę.