Gotowe spółki Kraków

Etapy zakładania spółki z oo

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cieszą się coraz większą popularnością. Zawdzięczają ją niskim kosztom założenia, ograniczeniu odpowiedzialności majątkowej wspólników oraz możliwości prowadzenia większości działalności w tej formie.

Założenie spółki zaczyna się od spisania umowy. Zawiera ona takie dane jak: nazwa, siedziba, rodzaj działalności, dane wspólników, oraz inne ustalenia ważne dla spółki. Wymagane jest by miała ona formę akt notarialnego. Posiadając sporządzoną umowę, należy udać się do KRS. Tam składa się wniosek o wpis do rejestru wraz z załącznikami. Należy również dokonać opłaty za ten wpis oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Kolejnym etapem jest złożenie wniosku o nadanie NIP oraz REGON. Należy także, jeżeli będzie się płatnikiem podatku VAT, zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego. Ważną również sprawą jest założenie rachunku bankowego oraz zgłoszenie się do ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli dokonało się tych wszystkich czynności, można rozpocząć działalność. Zakładanie przedsiębiorstwa jest czasochłonne, a czasami trudne. Warto więc zdecydować się na zakup gotowych spółek.