Gotowe spółki Kraków

Etapy zakładania spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą często wybieraną przez osoby zakładające swoją działalność gospodarczą. Proces jej zakładania składa się z kilku etapów.

Na początku, aby spółkę można było zarejestrować należy sporządzić jej umowę. Kodeks Spółek Handlowych nakłada na wspólników obowiązek wykonania umowy w formie aktu notarialnego. Oznacza to że po jej sporządzeniu należy udać się do notariusza i opłacić tam taksę notarialną i podatek od czynności cywilnoprawnych. Zawiera ona podstawowe informacje o firmie np. nazwa, siedziba, rodzaj działalności.

Kolejnym etapem zakładania spółki z o.o. jest zebranie kapitału początkowego, poprzez emisję udziałów. Minimalny kapitał spółki z o.o. wynosi 5000 złotych. Następnie dokonuje się rejestracji w KRS czyli Krajowym Rejestrze Sądowym. Składa się w właściwym dla siedziby spółki sądzie rejestrowym wniosek o wpis do Rejestru Przedsiębiorców oraz odpis z aktu notarialnego umowy spółki. Należy również dokonać opłat za wpis i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po tym etapie przedsiębiorstwo otrzymuje osobowość prawną.