Gotowe spółki Kraków

Elektroniczna zmiana danych KRS

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie podlegającej wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłaszania wszystkich istotnych zmian jakie dokonają w swojej firmie.

Do danych, których zmianę trzeba zgłosić należą między innymi:
– zmiana członków zarządu spółki,
– zmiana zakresu działalności PKD,
– zmiana kapitału zakładowego (podwyższenie i obniżenie),
– sprzedaż udziałów, zmiana informacji o ilości udziałów, jaką może mieć wspólnik,
– zmiana nazwy (firmy),
– zmiana adresu siedziby, zmiana siedziby,
– zmiana informacji o czasie, na jaki została utworzona spółka
– ustanowienie prokurenta spółki z o.o.
– oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu.

Zmiany należy zgłaszać poprzez złożenie odpowiedniego formularza do oddziału KRS. Dla niektórych przedsiębiorców dostępna jest również elektroniczna zmiana danych KRS. Niestety przez internet zmiany zgłaszać mogą tylko Ci przedsiębiorcy, którzy zakładali swoje firmy w systemie S24.