Gotowe spółki Kraków

Dokumenty potrzebne przy rejestracji spółki

Dokonanie rejestracji spółki jest jednym z etapów zakładania przedsiębiorstw w tej formie. W przypadku większości rodzajów spółek proces rejestracji dokonywany jest w KRS czyli Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aby móc go dokonać należy spisać umowę spółki. Przepisy Kodeksy Spółek Handlowych nakładają niektórym spółką obowiązek sporządzenia tego dokumentu w formie aktu notarialnego. Z odpisem umowy oraz wnioskiem o wpis do Rejestru Przedsiębiorców należy udać się do właściwego dla siedziby firmy sądu rejestrowego. Wnioski i niezbędne do nich załączniki można pobrać z strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Złożenie wniosków nie kończy procesu rejestracji. Należy dokonać również opłat sądowych za wpis i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wypełnienie wniosków lub sporządzenie umowy może czasami sprawiać trochę kłopotu, ponieważ nie zawsze jest łatwe. Prawidłowe sporządzenie tych formularzy wpływa na skrócenia czasu zakładania przedsiębiorstwa. O pomocą w tej sprawie można zwrócić się do naszej firmy.