Gotowe spółki Kraków

Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z o.o. jest procesem, który dotyczy coraz większej liczby przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Dzieje się tak dlatego że, forma ta jest bardzo atrakcyjna dla osób podejmujących się prowadzenia własnej firmy.

Dokonanie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowych polega na złożeniu wniosku o wpis do Rejestru Przedsiębiorców w raz z wymaganymi załącznikami dla tej formy spółki oraz uiszczeniu opłat sądowych. Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to:

– wniosek o wpis do Rejestru Przedsiębiorców,
– odpis z aktu notarialnego umowy spółki,
– zaświadczenie o pokryciu wszystkich udziałów czyli o zebraniu całego kapitału początkowego spółki (minimalnie 5000 złotych),
– zaświadczenie o powołaniu członków organów spółki,
– lista zawierająca dane wszystkich wspólników,
– notarialnie poświadczone wzory podpisów wspólników,
– zaświadczenie o uiszczeniu opłat za wpis oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym I Gospodarczym.