Gotowe spółki Kraków

Czyste spółki z o.o. z 2018

W Polsce większość przedsiębiorstw prowadzonych jest w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Popularność tych podmiotów nie powinna jednak nikogo dziwić. Zainteresowanie nimi jest ogromne między innymi ze względu na ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Tym samym wspólnicy nie muszą obawiać się o własny majątek, gdyż to spółka odpowiada w sposób nieograniczony całym swoim mieniem za swoje zadłużenia. W razie niewypłacalności podmiotu odpowiedzialność zostaje przeniesiona na członków zarządu. Spółka z o.o. wymaga również bardzo niewielkich wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w wysokości zaledwie 5 tysięcy złotych. Do jej założenia uprawnieni są również niemal wszyscy, podobnie jest z celem prowadzenia danej działalności. Tutaj także nie ma ograniczeń za wyjątkiem przepisów prawa.

Spółka z o.o. wiąże się jednak z długą i skomplikowaną rejestracją. Fakt ten nie powinien jednak zniechęcać do siebie potencjalnych przedsiębiorców, gdyż trudności te można całkowicie pominąć kupując czystą spółkę, pod którą można natychmiast poprowadzić działalność.