Gotowe spółki Kraków

Czy warto założyć spółkę z oo

Spółka z o.o. to najczęściej zakładana spółka w Polsce. Ma zarówno zalety jak i wady, które pokrótce postaram się opisać.

Często początkujących przedsiębiorców przeraża myśl o rejestracji spółki. Uważają tę procedurę za sformalizowaną. Jak wiadomo proces założenia spółki z o.o. składa się z kilku etapów, w tym m.in. zawarcie umowy spółki z o.o., ustanowienie organów spółki, rejestracja w KRS. Dopiero po przejściu wszystkich etapów spółka jest gotowa do podjęcia działalności gospodarczej. Prowadzenie spółki z o.o. wiąże się z problematycznymi dla właścicieli obowiązkami jak obowiązek prowadzenia księgowości (szczególnie prowadzenie pełnej księgowości jest wymagające), a także corocznego składania sprawozdań finansowych.

Jednak wady wyprzedzają zalety rejestracji spółki z o.o. Do najczęściej wymienianych należą:

– niskie koszty założenia spółki z o.o.,
– nadanie numerów NIP i REGON automatycznie po rejestracji spółki w KRS,
– możliwość zarejestrowania spółki z o.o. przez Internet,
– niski minimalny kapitał zakładowy,
– wyłączenie odpowiedzialności wspólników ich majątkiem osobistym (odpowiedzialność jest ograniczona do wielkości wniesionego wkładu)
– możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o. (rozwiązanie korzystne dla chcących indywidualnie prowadzić przedsiębiorstwo).