Gotowe spółki Kraków

CIT w 2019

W 2019 roku wprowadzona zostanie nowelizacja do ustawy o PIT i CIT. Zmiany będą dotyczyły przede wszystkim obniżenia stawki preferencyjnej CIT. Aktualnie wynosi ona 15% i dotyczy podatników, których przychody nie przekroczyły równowartość 1 200 000 euro. W kolejnym roku stawka ta zostanie obniżona do 9%. Limit nie ulegnie zmianie.

Część podatników będzie zostanie jednak wykluczonych z możliwości skorzystania z niższej stawki CIT. Do grupy tych osób będą należały:
– podatkowe grupy kapitałowe,
– spółki dzielone,
– podatnicy wnoszący wkład w formie przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub składników majątku jeżeli ich wartość jest wyższa niż 1000 euro.

Co więcej, aktualnie aby skorzystać z obniżonej stawki CIT przychody za rok poprzedni nie mogą przekroczyć wyżej przedstawionego limitu. Wprowadzone zmiany ustanawiają, że limit będzie obowiązywał także przychody za rok bieżący.

Oznacza to, że wielu podatników znacznie obniży wysokość swojego podatku dochodowego. Część osób, które jednak wcześniej mogły korzystać ze stawki preferencyjnej będzie musiała przejść na stawkę pełną w wysokości 19%.