Gotowe spółki Kraków

Gotowe spółki z historią

Spółki z historią to te, które prowadziły jakiś czas działalność oraz wykazywały jakieś obroty. Prowadziły księgowość, na której widoczne są zyski i straty firmy. Mają również widoczny majątek na koncie, bądź w gorszym przypadku wykazują zadłużenia. Gotowe spółki z historią…

Pomoc w złożeniu wniosku do CRBR

13 października 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Na stronie Ministerstwa Finansów działanie rozpoczął długo wyczekiwany Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Rejestr służy gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek, czyli osobach fizycznych sprawujących…

Składanie wniosku do CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, to system teleinformatyczny, służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek. Każda spółka ma obowiązek dostarczenia danych identyfikacyjnych spółki, a także beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki. Podmioty te mają na powiadomienie…

Zawieszenie spółki z oo

Przedsiębiorcy mają prawo do przeprowadzenie czynności, jaką jest zawieszenie spółki z oo. Przy tego typu procesie, potrzebny będzie szereg niezbędnych dokumentów i załatwienie wielu formalności. Dokumenty trzeba złożyć do właściwego dla nas Krajowego Rejestru Sądowego. Zawieszenie spółki z oo- jakie…

Nazwa dla spółki z o.o.

Osoby decydujące się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stają przed problemem dotyczącym wyboru nazwy swojej spółki. Kwestia ta jest niezwykle istotna. Istnieje kilka reguł jakimi należy się kierować wybierając firmę spółki. Po pierwsze, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych w…

Jaki kod PKD wybrać?

Rejestracja działalności gospodarczej to procedura dość skomplikowana, ponieważ wymaga sporządzenia wniosku w formie aktu notarialnego. W tej sytuacji przedsiębiorca wykazać się musi wiedzą oraz kompetencjami – w przeciwnym razie błędy we wniosku znacznie wydłużają procedurę. Przedsiębiorcy mają także prawo do…