Gotowe spółki Kraków

Aport w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to spółka kapitałowa działająca na zasadach przepisów zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych. Wspólnicy posiadają ograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy.

Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy mają obowiązek pokrycia kapitału zakładowego. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5000 zł. Może być on pokryty środkami pieniężnymi lub aportem.

Aport jest wkładem niepieniężnym, czyli świadczeniem wnoszonym przez wspólnika w zamian za udziały przez nich otrzymywane. Określenie aportów powinno być zawarte w umowie spółki z o.o. lub w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Aportem mogą być rzeczy ruchome, nieruchomości, patenty, wierzytelności. Wyceną aportu zajmuje się wspólnik, który chce wnieść aport. W przypadku, gdy ma on problemy z prawidłową wyceną powinien skorzystać z usług np. rzeczoznawcy.