Gotowe spółki Kraków

Aktualizacja danych w KRS w 2019

Rok 2019 przyniósł wiele nowelizacji przepisów i ustaw, które powinien znać każdy przedsiębiorca.

KRS to rejestr publiczny dostarczający informacji o podmiotach uczestniczących w podmiocie gospodarczym. Ewidencja składa się z przedsiębiorców, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz dłużników niewypłacalnych.

Każdy przedsiębiorca zakładający działalność zobowiązany jest do zaktualizowania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Dokument złożyć może tradycyjnie w formie aktu notarialnego lub elektronicznie.

Składając dokument do urzędu, właściciel dołącza umowę działalności gospodarczej, nazwiska członków zarządu, wzory podpisów osób reprezentujących oraz oświadczenie o wniesieniu wymaganego kapitału zakładowego. W przypadku rejestracji do eKRS przedsiębiorca powinien posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany potwierdzający tożsamość.

Po otrzymaniu wpisu do rejestru, firma otrzymuje osobowość prawną i staje się podmiotem różnych praw i obowiązków, może podejmować różne czynności prawne i współpracę.