Gotowe spółki Kraków

Aktualizacja danych spółki w KRS 2016

Zmiany w spółkach zachodzą bardzo często. Jeżeli dotyczą one podstawowych spraw, takich jak dane właściciela, adres prowadzenia działalności czy rodzaj wykonywanej działalności, obowiązkiem właścicieli jest zgłoszenie tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

W celu dokonania aktualizacji danych w spółkach należy sporządzić odpowiedni wniosek, a następnie złożyć w właściwym dla siedziby firmy sądzie rejestrowym. Nie wydaje się to trudną czynnością, lecz trzeba przyznać, że nie jest to takie proste. Na szczęście osoby, które mają obowiązek dokonać zmiany w danych spółki, mogą skorzystać z naszej pomoc.

Aktualizacja danych spółki w KRS może być związana z zakupem gotowego przedsiębiorstwa. Po nabyciu takiej firmy, obowiązkiem nowego właściciela jest dokonanie zmiany danych w KRS. Również te osoby mogą liczyć na pomoc ze strony naszej firmy. Jedną z naszych usług jest bowiem sporządzanie wniosków aktualizujących do KRS. Osoby zainteresowane naszą ofertą zapraszamy do kontaktu z nami.